NK Padel 2020 Marc Besten (9)

De nieuwe padelranglijst, zo zit hij in elkaar

Afgelopen jaar werd gewerkt aan een nieuwe padelranglijst. En inmiddels is die ranglijst een feit, waardoor spelers tijdens toernooien een gelijkwaardige tegenstander krijgen en zich ook beter kunnen meten aan andere spelers. Toernooiresultaten vanaf juli 2020 vormen het uitgangspunt van de ranglijst. Omdat er als gevolg van Corona feitelijk maar weinig toernooien werden gespeeld, is echter besloten om op basis van de startranglijst van september, een combinatie van NPB-spelers en KNLTB-padellers met speelsterkte 2, compensatiepunten toe te kennen en zo tot een representatievere ranglijst te komen. Als er straks weer toernooien worden gespeeld, wordt de ranglijst elke week automatisch bijgewerkt op basis van de uitslagen in die week. Belangrijk, want op basis van de ranglijst worden spelers geaccepteerd en geplaatst voor toernooien.

Berekening puntentotaal

Het actuele puntentotaal van een speler op de padelranglijst is, naast geleverde prestaties op een toernooi, afhankelijk van een aantal factoren. Ten eerste is in bepaalde padeltoernooien punten voor de ranglijst te verdienen, bijvoorbeeld in de P500 toernooien. Hoeveel punten er per categorie in iedere zwaarte te verdienen zijn, kun je terugvinden in de puntentabel. Verder geldt dat op een toernooi verdiende punten exact een kalenderjaar blijven staan. Een speler houdt de punten dus 52 weken, tot dezelfde toernooiweek exact een jaar later, waarna de punten vervallen. En tenslotte is de padelranglijst, die vanaf nu te vinden is op MijnKNLTB, een zogenoemde best-off-10. Dat houdt simpelweg in dat de positie op de ranglijst van een speler is gebaseerd op de beste tien toernooiresultaten. Speel je bijvoorbeeld in een jaar 15 toernooien, dan worden de vijf toernooien met de laagste puntentotalen niet meegeteld voor de ranglijst. Elke speler kan al zijn of haar behaalde punten terugvinden in het persoonlijk spelersprofiel op MijnKNLTB. Punten die meetellen voor de ranglijst, worden aangemerkt met een *.

Buitenlandse prestaties

Tot zover de standaard theorie achter de berekening van het puntentotaal voor de padelranglijst. Er is echter nog één andere factor die het puntentotaal op de ranking kan beïnvloeden: buitenlandse prestaties. Spelers kunnen immers ook deelnemen aan internationale toernooien, waarmee zij  punten verzamelen voor de padelranglijst van de internationale padelfederatie, de Federación Internacional de Pádel (FIP). Hoewel die punten dus tellen voor een andere ranglijst, leveren ze spelers wel bonuspunten op voor de Nederlandse ranglijst. De internationale ranking van een speler staat voor een bepaald aantal bonuspunten, waarbij bij de vrouwen bonuspunten worden toegekend aan alle speelsters binnen de top 250 en bij de mannen aan de top 400.   

Compensatiepunten vanwege coronavirus

Het coronavirus heeft ook voor padel een bijzondere situatie opgeleverd. Vooral omdat er sinds de start van de nieuwe ranglijst maar heel beperkt mogelijkheden waren om resultaten te behalen op toernooien. Daarom is besloten op basis van in het verleden behaalde resultaten compensatiepunten toe te voegen. In de praktijk betekent het dat alle spelers die op de startranglijst stonden, een kwart van hun toenmalige puntentotaal krijgen opgeteld bij hun huidige totaal. Op enig moment zullen deze punten vervallen. Dat moment is echter afhankelijk van de ontwikkelingen omtrent het coronavirus. De KNLTB zal hier tijdig over communiceren, zodra er weer meer toernooien gespeeld worden om de ranglijst mee te vullen.