Padel Nieuw 1

Update over open toernooien

Heerlijk, we mogen weer padellen! Ook sportkantines mogen waarschijnlijk open vanaf 1 juli. Zo gaan we steeds meer terug naar 'normaal'. De volgende stap zijn officiële wedstrijden. Eerder was de KNLTB genoodzaakt om, als gevolg van de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus, alle open toernooien (tennis en padel) tot en met 2 augustus te annuleren. Hoe ziet de situatie er nu uit?

Momenteel wordt er druk gelobbyd in Den Haag en zijn er diverse gesprekken tussen het ministerie van VWS, NOC*NSF en de verschillende sportbonden over mogelijke versoepelingen voor het spelen van cluboverstijgende wedstrijden, want officiële wedstrijden zijn tot 1 september vooralsnog niet toegestaan. We verwachten dat hierover tijdens de officiële persconferentie op woensdag 24 juni meer duidelijkheid gegeven wordt. Omdat de KNLTB wil anticiperen op de mogelijke versoepelingen met betrekking tot officiële wedstrijden nemen we uiterlijk begin juli de beslissing over de open toernooien na 2 augustus. 

Mochten we kunnen starten met het spelen van toernooien dan zal waarschijnlijk de anderhalvemeter-regel, op of naast de baan, nog van kracht zijn. Hier zullen alle betrokken partijen, zoals de KNLTB, de verenigingen en de spelers op moeten anticiperen. Met elkaar moeten we voorkomen dat de druk op de parken tijdens toernooien te groot is en de anderhalvemeter in het gedrang komt.

Veelgestelde vragen

We kunnen ons voorstellen dat bovenstaande informatie vragen bij je oproept. Klik hier voor alle veelgestelde vragen en antwoorden over toernooien en alle andere vragen rondom tennis en het coronavirus.