Padelspelers In Actie

Toernooien, ranking en speelsterkte in padel – hoe werkt het?

Sinds begin juli is het een feit. De KNLTB en de Nederlandse Padel Bond zijn gefuseerd en alle padelactiviteiten worden voortgezet onder de vlag van de KNLTB. Dat is geweldig nieuws, maar betekent ook dat KNLTB-leden wellicht met enkele voor hen nieuwe zaken worden geconfronteerd die enige uitleg verdienen. Het padel-toernooiencircuit is er daar één van. Het spelen van toernooien is bij padel gekoppeld aan een ranking in heren- en damesdubbel. Op toernooien kun je punten voor de ranking verdienen en op basis van je ranking zie je waar je staat ten opzichte van andere spelers. Uiteindelijk is je ranking ook bepalend voor het niveau waarop je toernooien kunt spelen, want acceptatie en plaatsing voor toernooien wordt gedaan op basis van de ranking.

Onder de P500-toernooien zijn er nog de P250 en de P100-toernooien. De meeste reguliere padeltoernooien zijn P100-toernooien, waaraan spelers van klasse A (wedstrijdspelers), B (gevorderden), C (semi-gevorderden) en D (beginners) kunnen meedoen. Alleen in klasse D zijn geen rankingpunten te verdienen. De klassen corresponderen als volgt met de KNLTB-speelsterkten:

A: speelsterkte 1, 2, 3
B: speelsterkte 4, 5
C: speelsterkte 6, 7
D: speelsterkte 8, 9

Voor P250-toernooien geldt hetzelfde, maar daar zijn meer punten te verdienen, waardoor er over het algemeen ook betere spelers aan meedoen. In padel kunnen spelers gedurende het hele jaar punten halen voor hun zogenoemde best-off-ranking. De best-off-ranking bestaat uit de beste tien toernooiresultaten van iedere speler, waarbij een toernooiresultaat gedurende 52 weken blijft staan en vervolgens vervalt.

Startranking 2020, inclusief KNLTB-spelers

Nu de fusie een feit is, streeft de KNLTB ernaar eind 2020 september een ranking gereed te hebben die na elk toernooi automatisch wordt bijgewerkt. Tot die tijd wordt de startranking van de NPB van 2020 gehanteerd, aangevuld met KNLTB-padelspelers met speelsterkte 2. Om hen daadwerkelijk in te kunnen voegen, hebben zij een fictief aantal punten toebedeeld gekregen. Deze punten hebben feitelijk geen waarde en spelers raken ze na verloop van tijd stapsgewijs kwijt. Nu overigens nog de startranking wordt gehanteerd, wordt over plaatsing voor P500-toernooien geoordeeld door een acceptatiecommissie die erop toeziet dat de juiste spelers voor de toptoernooien worden geaccepteerd.   

Internationale prestaties

En dan zijn er nog de internationale prestaties. Om tot een zo compleet mogelijke ranking te komen waarin ook de internationale resultaten meetellen, is een systeem van bonuspunten ontwikkeld op basis van de positie op de ranking van de internationale padelfederatie (FIP). Daarbij wordt bij de vrouwen gekeken naar de top-300 van de ranking en bij de mannen naar de top-400. De bonuspunten zijn als volgt verdeeld:

Vrouwen:

Top 150: 250 bonuspunten;
Positie 150 – 200: 100 bonuspunten;
Positie 200 – 300: 50 bonuspunten.

Mannen:

Top 250:  spelers komen standaard bovenaan de nationale ranglijst, momenteel door toekenning van 2000 bonuspunten;

Positie 250 – 300: 500 bonuspunten;
Positie 300 – 400: 250 bonuspunten.

Speelsterkte 2020, DSS

Voor het lopende padelseizoen (2020) wordt geen rating volgens het Dynamisch Speelsterkte Systeem bijgehouden. Momenteel wordt in samenwerking met een aantal wiskundigen gewerkt aan een nieuw algoritme voor een goede DSS-rating in padel. Wellicht is het mogelijk om aan het einde van het jaar met terugwerkende kracht alsnog de DSS-rating door te voeren. Meer informatie daarover volgt snel.

Aan het begin van 2020 is wel voor elke actieve padelspeler een speelsterkte vastgesteld, op basis van de resultaten van afgelopen jaar. Start(te) iemands KNLTB-lidmaatschap  op een ander moment, dan is het aan de KNLTB-/NPB-wedstrijdcommissie om de speler in te schalen. Heeft iemand al een tennisspeelsterkte, dan wordt de padelspeelsterkte de tennis-dubbelspeelsterkte +1. Spelers die geen beginner zijn, maar wel een voor de KNLTB volledig nieuw profiel hebben, kunnen een verzoek tot speelsterktewijziging doen door te mailen naar padel@knltb.nl.