NK Padel 2022 Uriel Maarssen Bram Meijer

Toppadel, the key to success

Padel is een jonge snelgroeiende sport in Nederland. Steeds meer spelers ontdekken het dynamische en verrassende spel en het aantal padellocaties en banen stijgt hard. De KNLTB heeft als belangrijke taak om de komende jaren padel niet alleen in de breedtesport, maar ook in de topsport te laten groeien. Onze ambities zijn groot, uiteindelijk willen we als Nederland meedraaien in de top 8 op EK’s, WK’s en op langere termijn deelnemen aan de Olympische Spelen. Om dit te bereiken, moeten we doelen stellen en verschillende stappen zetten. Op dit moment zijn er nog weinig jeugdleden en maar een paar spelers die padel als fulltime sport beoefenen. Daarnaast is Nederland als padelland nog geen topsportland en kunnen de huidige topspelers zich nog niet meten met de internationale top. In het beleidsplan Toppadel laten we zien hoe we onze ambities willen realiseren.    

Voor een succesvolle uitrol van dit plan zijn een aantal succesfactoren vastgesteld.

  • Het ontwikkelen van breedtesport (grote vijver en voldoende padelleraren)
  • Financiën (voldoende budget)
  • Opleidingsstructuur (van jeugd tot topspelers)
  • Wedstrijdkalender (nationaal en internationaal)
  • Een duidelijke internationale organisatiestructuur

De eerste stap is al gemaakt door het beschikbaar maken van budget voor de komende jaren. Met een (internationale) toernooikalender en lerarenopleidingen padel verspreid door Nederland werken we aan de ontwikkeling van de sport in de breedte. Toppadel is inmiddels volledig geïntegreerd in de KNLTB-organisatie. De totale opleidingsstructuur voor prestatief padel in Nederland moet uiteindelijk ‘onder architectuur’ gaan ontstaan. Hierbij moeten de verschillende doelen en belangen in samenhang doorontwikkelen. Dit wordt sportinhoudelijk vastgelegd in het nog te ontwikkelen Meerjaren Ontwikkelplan Padel (MOP).

Het volledige integrale beleidsplan voor toppadel in Nederland lees je hier.