NOC NSF

Talentstatus NOC*NSF

Om sport en school te combineren bestaan er Topsport Talentscholen. Voor het volgen van onderwijs op deze scholen heb je een talentstatus nodig.  

Topsport Talentscholen

Op een Topsport Talentschool kun je onderwijs volgen met een aangepast programma. In Nederland zijn er ongeveer dertig Topsport Talentscholen die de combinatie studie en topsport in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo) mogelijk maken. Zij houden rekening met de sportieve ambities van de leerlingen door extra onderwijsvoorzieningen aan te bieden. Hierbij kun je denken aan:  

  • Een flexibel lesrooster met ruimte voor trainingen en wedstrijden;  
  • (Gedeeltelijke) vrijstelling van bepaalde vakken;  
  • Uitstel of vermindering van huiswerk;  
  • Voorzieningen om achterstanden, veroorzaakt door afwezigheid in verband met trainingen en wedstrijden, weg te werken;  
  • Uitstel of aanpassing van repetities en/of schoolonderzoeken;  
  • Begeleiding van een topsportbegeleider  
  • Gespreid examen over twee schooljaren.   

Deze faciliteiten zijn beschikbaar voor topsporters met talentstatus.  Meer informatie en de locaties van de scholen kun je vinden op de website van Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport. 

Verder zijn er naast de Topsport Talentscholen steeds meer topsportvriendelijke scholen, waar bijvoorbeeld getennist en gepadeld kan worden naast de schooluren.  

Talentstatus en procedure toekenning vanaf 2023/2024

In 2022 hebben we als KNLTB voor het eerst een akkoord gekregen op het vergeven van talentstatussen voor jonge getalenteerde padelspelers. Met deze talentstatus kan je voortgezet onderwijs volgen op een Topsport Talentschool. De voorwaarde was dat wij criteria, het talentprofiel, zouden opstellen samen met NOC*NSF voor 2023/2024. We hebben dan ook weer toestemming om voor 2023/2024 talentstatussen toe te kennen. 

Verder zijn er naast de Topsport Talentscholen steeds meer topsportvriendelijke scholen, waar bijvoorbeeld gepadeld kan worden in goede overeenstemming met de schooluren conform de nieuwe beleidsregel sinds 1 januari 2021 (zie hieronder voor meer informatie). 

Zodra de talentprofielen volledig én akkoord zijn bevonden komen deze op de website.  

Eenmaal per jaar ontvangt een speler een talentstatus. De KNLTB selecteert in juli de spelers die in aanmerking komen voor deze status. De talentstatus geldt dan voor het komende schooljaar. Zodra bekend is welke spelers een talentstatus ontvangen, informeert de KNLTB de spelers en hun ouders.  

Keuze school

Ons advies is om in eerste instantie naar een school te zoeken die goed onderwijs biedt, waar de ouders en speler een goed gevoel bij hebben en die qua reistijd (school-huis-training) goed is. Er zijn steeds meer scholen die mee willen denken/werken als onderwijs en sport een beetje in de knel komen. Aan de voorkant uitvragen en samen met school goede afspraken maken is hierbij belangrijk. Indien de speler zich goed blijft ontwikkelen kan het op latere leeftijd regelmatiger voorkomen dat onder schooltijd een toernooi gespeeld gaat worden, maar dan praat je vaak ongeveer vanaf halverwege de middelbare school. Onze ervaring is dat goede spelers meestal sport en school goed kunnen combineren zonder heel veel hulp/vrijstellingen. 

Beleidsregel

Sinds 1 januari 2021 kunnen naast Topsport Talentscholen ook reguliere scholen faciliteiten bieden aan individuele talentvolle sporters met een NOC*NSF-status. In de situatie dat de Topsport Talentschool te ver weg is, of niet de juiste opleiding biedt, raden we eerst aan om met de desbetreffende school in gesprek te gaan of er maatwerk in te passen is. Mocht dat niet het geval zijn dan kan de vervolgvraag zijn of de school de beleidsregel wil oppakken. 

Faciliteiten zoals ontheffingen kunnen dan worden aangevraagd bij de directeur van de school. De school doorloopt vervolgens een aanvraagprocedure via het Expertisecentrum en het ministerie van OCW voor het mogen verlenen van de ontheffingen. Het Expertisecentrum VO en Topsport adviseert, informeert en ondersteunt deze ontheffingsscholen in het begeleiden van de individuele talentvolle sporter(s).